Direkte investeringer - langsiktig, aktivt eierskap

Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn. Vi investerer fortrinnsvis i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling, men har et betydelig potensial for videre vekst og verdiskaping.

Som eier ønsker vi å være aktivt involvert og fungere som en nær diskusjonspartner for ledelsen. For å kunne fylle denne rollen søker vi å bygge opp og holde ved like solid innsikt i bransjene der vi investerer. Vi ønsker å bidra til gode prosesser og opptre i tråd med våre forpliktelser som eier.

Vårt mål er på sikt å bygge opp en portefølje på inntil ti investeringer, hver av dem med en omsetning på minimum NOK 75 millioner. Vi søker en eierandel på minst 50 prosent. Vi setter ingen fast tidsbegrensing for våre investeringer.

 

Vår nåværende portefølje omfatter følgende selskaper:

Read more

Avans

Avans utvikler og drifter modulære journalløsninger for administrasjon og håndtering av bruker- og pasientinformasjon.

Investeringstidspunkt:

2017

Bransje:

Helse IT

Omsetning 2017 (2016):

NOK 9 (9) millioner

Antall ansatte:

19

CEO

Johnny Ivar Haugsbakk

Atlantis Vest styremedlemmer:

Trond Valvik (leder)

Hjemmeside:

www.avans.no

Close
Read more

Creuna

Creuna er Nordens ledende fullservicebyrå innen digital kommunikasjon. Gjennom å kombinere strategi, design og teknologi er målet å skape den beste opplevelsen for sluttbruker.

Bransje:

Digital kommunikasjon

Omsetning 2017 (2016):

DKK 283 (270) millioner

Antall ansatte:

Ca. 350

Konsernsjef:

Torstein Harildstad

Atlantis Vest styremedlemmer:

Fritz Rieber (leder)

Hjemmeside:

www.creuna.com

Close
Read more

Eiendomskreditt

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag. 

 

Investeringstidspunkt:

2016

Bransje:

Bank og finans

Forvaltningskapital 2017 (2016): 

NOK 5,1 (4,6) milliarder

Antall ansatte:

11

Administrerende direktør:

Eirik Maurstad

Atlantis Vest styremedlemmer:

Jørund Haga Indrehus

Hjemmeside:

www.eiendomskreditt.no

 

 

Close
Read more

GSGroup

GSGroup er en ledende nordisk leverandør av flåtestyring, posisjonering av mobile objekter, samt field service-registrering for personell.

Bransje:

Posisjoneringsteknologi

Omsetning 2017 (2016):

NOK 193 (179) millioner

Antall ansatte:

Ca. 160

Konsernsjef:

Espen Virik Ranvik

Atlantis Vest styremedlemmer:

Fritz Rieber (leder)

Hjemmeside:

www.gsgroup.no

 

Close
Read more

Fonn Group

Fonn Group er et konsern som gjennom ulike selskaper tilbyr et bredt utvalg av produkter, software og tjenester til bruk i medieproduksjon både i Skandinavia og globalt.

Investeringstidspunkt:

2016

Bransje:

Mediateknologi  

Omsetning konsern 2017 (2016):

NOK 229 (272) millioner

Antall ansatte:

Ca. 50

Konsernsjef:

Haavard Myklebust

Atlantis Vest styremedlemmer:

Trond Valvik (leder)

Fritz Rieber

Hjemmeside:

fonngroup.com

 

Close
Read more

TCO

TCO er et norsk selskap som leverer «nedihullsteknologi» til oljebransjen. Virksomheten er spesialisert mot design, produksjon og installasjon av glassbarriereplugger, systemer for kjemisk injeksjon og utstyr og tjenester for «Tubing Conveyed Perforating» (TCP).

Bransje:

Oljeteknologi

Omsetning 2017 (2016):

NOK 212 (305) millioner

Antall ansatte:

Ca. 70

Konsernsjef:

Nils Petter Sivertsen

Atlantis Vest styremedlemmer:

Øystein Elgan (leder)
Jørund Indrehus

Hjemmeside:

www.tcogroup.com

Close
Read more

Watercircles

WaterCircles er et forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og WaterCircles. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

Investeringstidspunkt:

2016

Bransje:

Forsikring

Konsernsjef:

Gaute Herdlevær

Atlantis Vest styremedlemmer:

Trond Valvik

Hjemmeside:

www.watercircles.no

Close