WaterCircles Forsikring

11.10.2016

 

Atlantis Vest har blitt medeier i forsikringsselskapet WaterCircles med merkevarene Winterbergh og Watercircles.

WaterCircles er et forsikringsselskap som tidligere har operert som en managing general agent med If som eier og risikobærer. Selskapet baserer seg på skadeforsikring til utvalgte grupper.

Sommeren 2016 kjøpte gründerne Gaute Herdlevær og Jack Skallerud og utvalgte finansielle investorer WaterCircles fra If. WaterCircles ble samtidig oppkapitalisert og er nå et selvstendig forsikringsselskap med merkevarene Winterbergh og Watercircles.