Om Rieber & Søn

Rieber & Søn er et norsk familieeid investeringsselskap med en industriell forankring som strekker seg tilbake til 1839. Vi har røtter i Bergen, men er internasjonale i vår orientering.

Utvikling og resultater krever vilje til endring og evne til å se fremover. Denne grunnholdningen står sentralt i vår virksomhet som investor. Vi ønsker å være en pådriver for omstilling og nytenking, samtidig som vi sikrer felles forståelse for veien videre.

Vi investerer i et langsiktig perspektiv og legger vekt på å tilegne oss mest mulig kunnskap om selskapene og de bransjene vi investerer i. Vi har respekt og forståelse for den erfaring og kompetanse som er bygget opp i bedriftene. På dette grunnlaget er vi en aktiv medspiller for ledelsen i utvikling av virksomhetene, til beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Grafen nedenfor viser fordelingen av Rieber & Søn investeringsportefølje.


undefined

180 år

med aktivt industriutvikling

2 mrd NOK

forventes investert innen direkte investeringer de nærmeste årene

50%

Direkte investeringers del av samlet portefølje