Summer Internship

Hvert år siden 2016 har Rieber og Søn hatt gleden av å ønske et knippe studenter velkommen til sitt sommerprogram. Dette er en unik mulighet til å være med på å lære, skape og bidra i et av Bergens mest spennende forvaltningsmiljøer.

Gjennom internshipet får studentene blant annet mulighet til å bli kjent med, og utføre prosjekter og oppgaver for, de ulike porteføljebedriftene, samt bistå i det daglige interne arbeidet.  Arbeidsoppgavene dekker en rekke områder, fra finansielle analyser og modellering til strategivurderinger og mer operative prosjekter. For den engasjerte, arbeidsomme og lærevillige er dette en sjanse som ikke bør las passere. Hovedsakelig ønskes studenter som er i ferd med å begynne på fjerde eller femte studieår, primært men ikke utelukkende innen økonomisk- administrative fag. Du kan lese mer om erfaringer fra tidligere interns her.

Programmet varer over åtte uker, inkludert to ukers ferie.

Send en mail til ingvild@rieberson.no med vedlagt CV, karakterutskrifter fra både videregående skole og høyere utdanning, og en søknadstekst på maks én side. Alt skal sendes i en felles PDF-fil, og epost merkes med «Sommerstudent» i emnefeltet.

Søknader blir behandlet i tidsperioden 1. september til og med 31. september.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Håper vi høres!